Λύσεις fax, mail, instant messaging και voip από την Team IT

Επικοινωνία

Η ανάγκη για άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μίας επιχείρησης με πελάτες, προμηθευτές, ακόμα και με τους ίδιους τους ανθρώπους της, παίζει υψίστης σημασίας ρόλο, τόσο στην λειτουργία της, όσο και στην ανάπτυξή της.

Η τεχνολογική ανάπτυξη αυτού του τομέα τα τελευταία χρόνια πρόσφερε τέτοια εργαλεία στις επιχειρήσεις, που απογείωσε την αποδοτικότητά τους και παράλληλα τον ανταγωνισμό. Η δυνατότητα αποστολής email και fax από υπολογιστές, tablet ακόμα και από τα κινητό τηλέφωνα, είναι κάτι που προσφέρει ταχύτητα και ευελιξία σε εκείνους που ταξιδεύουν πολύ ή δουλεύουν και από το σπίτι.

Fax Servers

Το Fax είναι μία τεχνολογία που δημιουργήθηκε με σκοπό την αποστολή και τη λήψη κειμένων και σχεδίων άμεσα και γρήγορα. Η συσκευή του FAX μεταφέροντας δεδομένα μέσα από μία τηλεφωνική σύνδεση, όπως και όταν τηλεφωνούμε μπορεί να στείλει ένα έντυπο σε πολύ λίγο χρόνο ανεξάρτητα από την απόσταση την οποία βρίσκεται ο παραλήπτης. Οι συσκευές FAX παρόλο που είναι αργές και ξεπερασμένες για τα σημερινά δεδομένα συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ακόμα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η εξέλιξη του FAX είχε ως αποτέλεσμα  με την βοήθεια ενός modem, να ενσωματωθεί με έναν υπολογιστή με σκοπό να παίξει τον ρόλο του FAX Server σε μία επιχείρηση. Έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν και να λαμβάνουν FAX ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή τους εξοικονομώντας χαρτί, μελάνι και χρόνο από την εργασία τους. Η αναζήτηση και αρχειοθέτηση των FAX έγινε πιο εύκολη χάρη στην αποθήκευση των εισερχομένων και εξερχομένων FAX με μορφή αρχείων στους υπολογιστές.

Οφέλη Email

Η επικοινωνία μέσω email είναι αυτή που προτιμάται από τις επιχειρήσεις στις μέρες μας. Είναι γρήγορο, υποστηρίζει την μαζική αποστολή email, έχει χαμηλό κόστος, αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο, και πολλά άλλα. Η δυνατότητα να εγκαθίσταται σε υπολογιστές, tablet και κινητά είναι ευεργετική ειδικά για εκείνους που ταξιδεύουν πολύ ή δουλεύουν και στο σπίτι,  όπως για παράδειγμα οι πωλητές, στους οποίους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στα email τους οπουδήποτε και αν βρίσκονται, να επικοινωνούν με τους πελάτες  και να στείλουν προσφορές.

Η αποστολή και λήψη των email δεν είναι οι μόνες λειτουργίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που το κάνουν τόσο ξεχωριστό, αλλά και πολλά άλλα εργαλεία που το πλαισιώνουν και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να στηρίζουν εξ’ ολοκλήρου ακόμα και την οργάνωσή τους.  Τέτοια εργαλεία είναι η αποστολή άμεσων μνημάτων, οι σημειώσεις, το ημερολόγιο, οι επαφές, οι εργασίες κ.α

 Mail servers

Βασική προϋπόθεση ώστε μία επιχείρηση να απολαμβάνει τα οφέλη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  είναι να
εγκαταστήσει στο δίκτυό της έναν mail server. Έχοντας την διαχείριση των email, η επιχείρηση αποκτά πλήρη πρόσβαση στα email που ανταλλάσσουν οι χρήστες και επωφελούνται από επιπλέον υπηρεσίες όπως οι κοινόχρηστες επαφές και το ημερολόγιο.

Η αποστολή και λήψη email είναι πολύ σημαντική υπόθεση για την λειτουργία της επιχείρησής σας και είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι αυτή την λειτουργία θα είναι διαθέσιμη για όποτε την χρειαστείτε. Η Team IT μπορεί να εγκαταστήσει στο δίκτυό σας έναν mail server δίνοντάς σας πολύτιμα εργαλεία και μέσα με σκοπό να οργανώσετε τη δουλειά σας.