Δίκτυα

  • Ενσύρματα δίκτυα

     Μετάδοση δεδομένων Τα εταιρικά τοπικά δίκτυα είναι συνήθως μεγάλα και πολύπλοκα, απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και συνεχή υποστήριξη. Ένα εταιρικό LAN διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων για την εταιρεία, καθώς η επιχείρηση εξαρτάται από τη ροή των πληροφοριών ώστε να λειτουργεί με αποτελεσματικότητα. Ανεξάρτητα με την ιδιότητα της εταιρείας, το LAN είναι η ραχοκοκαλιά […]

  • VPN

     Λύσεις VPN από την Team IT VPN (Virtual Private Network) είναι ο ιδανικός τρόπος για να επεκτείνετε το ιδιωτικό σας δίκτυο σε ολόκληρο το Διαδίκτυο σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία ή υποκατάστημα. Ένα VPN παρέχει μία ασφαλή, ιδιωτική σήραγγα χρησιμοποιώντας άλλα ιδιωτικά ή δημόσια δίκτυα. Για παράδειγμα δημόσιο δίκτυο μπορεί να είναι το διαδίκτυο και ιδιωτικό δίκτυο […]

  • Ασύρματα Δίκτυα

     Σύνδεση χωρίς καλώδιο Ένα ασύρματο δίκτυο είναι ο χώρος όπου μπορείτε να συνδεθείτε με το World Wide Web από οποιαδήποτε συσκευή έχει την δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, για παράδειγμα κινητά, laptop, tablet. Τα ραδιοκύματα είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση εντός του συγκεκριμένου χώρου. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το WI-FI σε οποιοδήποτε τοπικό κατάστημα καφέ, ένα ξενοδοχείο, μια επιχείρηση, […]