Ασφαλίστε το δίκτυό και τα δεδομένα σας, μειώστε τα αμέτρητα spam mail και ελέγξετε τη χρήση του διαδικτύου.

zywall

Τι κάνει για εσάς το Firewall

Η χρήση του τείχους προστασίας σε ένα σύστημα προστατεύσει το σύνολο των δεδομένων του υπολογιστή σας στο γραφείο ή στο σπίτι. Αποτρέπει τους εισβολείς και τους χάκερ να εισέλθουν  στο σύστημά σας με σκοπό την κλοπή δεδομένων και προσωπικών στοιχείων. H χρήση ενός firewall αποτρέπει τους ιούς και Trojans να μολύνουν τον υπολογιστή σας.

Πως δουλεύει ένα Firewall

Ένα firewall είναι ένα λογισμικό οπού φιλτράρει όλα τα πακέτα δεδομένων που οι υπολογιστές στέλνουν και λαμβάνουν μέσω internet. Εγκαθίστανται στο δίκτυο της επιχείρησης με τέτοιο τρόπο ώστε μπαίνει ανάμεσα στο τοπικό δίκτυο και το internet με σκοπό να ελέγχει όλη τη ροή δεδομένων αποτρέποντας κακόβουλα λογισμικά και εισβολείς να εισέλθουν στο δίκτυο της εταιρείας.

Πώς το firewall προστατεύει τα δεδομένα σας

Υπάρχουν μερικοί τρόποι που το τείχος προστασίας μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση των δικτύων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμα και των mail servers:

  • Φιλτράρισμα

    Το τείχος προστασίας παρακολουθεί και ελέγχει κάθε πακέτο που μπαίνει ή βγαίνει από το internet ή το τοπικό δίκτυο, εγκρίνει και απορρίπτει τα πακέτα ανάλογα με τους  κανόνες που καθορίζονται από τους διαχειριστές του δικτύου.

  • Proxy Server

    O proxy server μπαίνει ανάμεσα στους χρήστες και το internet me με σκοπό να μειώσει και να ελέγξει τα πακέτα που αποστέλλονται και παράλληλα να κρατήσει ανώνυμο τον χρήστη του διαδικτύου. Για να το πετύχει αυτό o Proxy server λαμβάνει τα αιτήματα από τους χρήστες του διαδικτύου και τα προωθεί ο ίδιος, έπειτα επιστρέφει τα αποτελέσματα στους χρήστες.

Προστασία VPN, ασύρματων δικτύων και astaro_utmδιακομιστών

Οι συνδέσεις VPN από οποιοδήποτε υποκατάστημα μίας εταιρείας διασφαλίζουν την ασφαλή αποστολή δεδομένων και των προσωπικών στοιχείων με τα κεντρικά γραφεία της. Το τοίχος προστασίας ενισχύει το επίπεδο ασφάλειας μίας VPN σύνδεσης αποτρέποντας και τους πιο δυνατούς χακερ να εισέλθουν στο δίκτυο της εταιρείας.

Τα ασύρματα δίκτυα που σχηματίζονται μέσω των ασύρματων routers είναι πολύ ευάλωτα σε χακερς που με κοινά πλέον εργαλεία μπορούν να σπάσουν το επίπεδο ασφάλειας και να πάρουν τους κωδικούς. Το τείχος προστασίας παρακολουθεί τη ροή δεδομένων, ανιχνεύει και εμποδίζει κακόβουλα εργαλεία και λογισμικά να υποκλέψουν κωδικούς και να παραβιάσουν το ασύρματο δίκτυό σας.

Οι εταιρείες που φιλοξενούν στο δίκτυό τους servers με άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως mail servers, web servers, ftp servers, τότε η ανάγκη ύπαρξης τοίχου προστασίας είναι υψίστης σημασίας. Οι Servers αυτοί χρησιμοποιούν τις πιο κοινές πόρτες για να περνούν τα πακέτα τους στο διαδίκτυο με σκοπό να είναι εύκολος στόχος για ιούς και χάκερς.

Η Team IT μπορεί να εγκαταστήσει στην εταιρεία σας ένα σύστημα τοίχου προστασίας και να ασφαλίσει το δίκτυό σας. Να μειώσει τα αμέτρητα spam mail που λαμβάνεται και να σας δώσει τη δυνατότητα ώστε να ελέγξετε τη χρήση του διαδικτύου που κάνουν οι υπάλληλοί σας.