Αντίγραφα ασφαλείας και μέσα αποθήκευσης.

Αντίγραφα Ασφαλείας

Στις μέρες μας η λειτουργία μιας επιχείρησης βασίζεται εξ ολοκλήρου σε πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, επιτρέποντας στους χρήστες να οργανώνουν τη δουλεία τους, να επικοινωνούν, να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν αρχεία και δεδομένα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό τα συστήματα αυτά να είναι αξιόπιστα και πάντα διαθέσιμα για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης
Ο σχεδιασμός
Η κατασκευή ενός τέτοιου αξιόπιστου και αποτελεσματικού πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέπει την άρτια και αδιάλειπτη λειτουργία μίας επιχείρησης προϋποθέτει, λεπτομερή μελέτη των αναγκών, τον σωστό σχεδιασμό της λύσης τη σωστή επιλογή λογισμικών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση και τέλος το BACKUP.
Το Backup αν και το τελευταίο που ρυθμίζεται σε μία εγκατάσταση, ίσως είναι το σημαντικότερο βήμα για την ολοκλήρωση ενός αξιόπιστου συστήματος. Χρειάζεται προσεκτική μελέτη και υλοποίηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ακόμα και μετά από μία ολοκληρωτική καταστροφή, με τα αντίγραφα ασφαλείας να μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία μιας επιχείρησης επαναφέροντας σύστημα και δεδομένα στην αρχική τους κατάσταση.

Είδη backup

Τα βασικότερα και πιο διαδεδομένα είδη backup είναι τα incremental, differential και bare metal back up. Επιλέγουμε να ρυθμίσουμε ένα από αυτά ανάλογα με τις ανάγκες και τα συστήματα της επιχείρησης και το προγραμματίζουμε να εκτελείται σε ώρες που δεν χρησιμοποιούνται τα αρχεία από τους χρήστες.

 • Incremental

  κατά την δημιουργία ενός incremental backup δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας αρχείων που υπέστησαν αλλαγές από την τελευταία φορά που πήρε backup ανεξάρτητα αν είναι το πρώτο (full) ή επόμενο (incremental), για παράδειγμα την πρώτη μέρα θα πάρει ένα πλήρες αντίγραφο όλων των αρχείων (full backup), τη δεύτερη μέρα θα πάρει backup (incremental backup) εκείνα τα αρχεία που υπέστησαν αλλαγές ή δημιουργήθηκαν μετά από το πρώτο backup, τη τρίτη μέρα θα πάρει backup (incremental bacup) τα αρχεία που υπέστησαν αλλαγές από το δεύτερο backup. Βασικό χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα έναντι του differential είναι ότι απαιτείται λιγότερος χρόνος για τη δημιουργία των backup, όμως για ένα πλήρες restore απαιτείται περισσότερος χρόνο από ένα differential.

 •  Differential

  Τo differential όπως και το incremental backup δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας ανάλογα με την ημερομηνία δημιουργίας ή τροποποίησης τους, η διαφορά τους είναι ότι το differential παίρνει backup τα αρχεία εκείνα που υπέστησαν αλλαγές ή δημιουργήθηκαν μετά από το τελευταίο full backup. την πρώτη μέρα θα δημιουργήσει ένα full backup, τη δεύτερη μέρα θα πάρει τα αρχεία που υπέστησαν αλλαγές από το πρώτο full backup, τη δεύτερη μέρα πάλι θα αντιγράψει όλα τα αρχεία που υπέστησαν αλλαγές από το πρώτο full backup, το ίδιο θα κάνει και για τα επόμενα. Μετά το πρώτο differential backup o χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του αυξάνεται διαρκώς έως ότου δημιουργηθεί εκ νέου ένα full backup, έτσι το differential υστερεί σε χρόνο για τη δημιουργία των backup από το incremental αλλά χρειάζεται λιγότερο όταν απαιτηθεί μία πλήρης ανάκτηση δεδομένων.

Μέσα αποθήκευσης

Τα CD και τα οι μαγνητικές κασέτες αν και χρησιμοποιούνται ακόμα για την αποθήκευση και φύλαξη των αντιγράφων ασφαλείας θεωρούνται ξεπερασμένα και δύσχρηστα σε σχέση με άλλα μέσα όπως οι σκληροί δίσκοι ή ακόμα και με λύσεις cloud.

 • Σκληροί δίσκοι

  Λύσεις με σκληρούς δίσκους υπάρχουν πολλές και χρησιμοποιούνται ευρέως για την φύλαξη των αντιγράφων ασφαλείας μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν απλές λύσεις χαμηλού κόστους που προϋποθέτουν την χρήση ενός εξωτερικού δίσκου αλλά και επαγγελματικές αξιόπιστες λύσεις που χρησιμοποιούν συστοιχίες δίσκων για τη ασφαλή φύλαξη μεγάλου όγκου αρχείων.

 • Cloud

  Οι απομακρυσμένοι χώροι αποθήκευσης (Cloud) δίνουν την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να φυλάσσουν τα αντίγραφα ασφαλείας τους χωρίς να έχουν κάποιο φυσικό μέσο στο χώρο τους. Τα μειονεκτήματα τους σε σχέση με τους δίσκους είναι ότι χρειάζεται σύνδεση με το internet και η ετήσια μίσθωση του αποθηκευτικού χώρου.

Share Button